Rekrutacja 2013/2014

 

Zmiany w terminach rekrutacji

Na podstawie Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty  z dnia 28 maja 2013r. przedłuża się o 1 dzień terminy rekrutacji:

 

5.

do 9 lipca 2013r. do godz. 1300

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

6.

do 11 lipca 2013r. do godz. 1000

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

szkół, które dysponują wolnymi miejscami

      W tym roku  rekrutacja do naszej szkoły  odbywa się w oparciu o scentralizowany komputerowy system Nabór Optivum, w którym uczestniczą gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Stalowej Woli, z terenu powiatu stalowowolskiego i niektórych sąsiednich powiatów.

Dane absolwenta gimnazjum zostają wprowadzone do systemu przez macierzyste gimnazjum, przez samego ucznia lub wybraną przez niego szkołę ponadgimnazjalną.

Szczegółowa informacja o systemie znajduje się na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 

W systemie kandydat może wybrać do 3 szkół ponadgimnazjalnych i dowolną ilość klas, do których pragnie kandydować, układając je w wybranej przez siebie kolejności (najbardziej upragniona klasa jako pierwsza itd.). Kolejność wskazanych klas jest bardzo istotna.


Jeżeli uczeń wybiera naszą szkołę jako pierwszą, w której chce kontynuować naukę i nie jest wpisany do systemu, powinien pobrać i wypełnić podanie  (POBIERZ PODANIE w formacie PDF>>>) oraz dać je do podpisu rodzicom. Następnie należy zgłosić się z podaniem do Punku Naboru w naszej szkole w terminie 13-31 maja 2013r.