Zestaw programów i podręczników 2022

SZKOLNY WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

 

obowiązujących w

Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli 

w roku szkolnym

2022/2023

 

Klasa pierwsza (ustalanie przedmiotów rozszerzonych w trakcie rekrutacji)

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

JĘZYK POLSKI

 

Barbara Pałasz

Sztuka wyrazu

Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum

Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświartowe

Sztuka wyrazu. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 liceum i technikum. Część 1 i 2.

 

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

1022/2/2019

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

Milada Krajewska, Ewa Piotrowska, Aleksandra Świgoń

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa)

Macmillan Polska

Password Reset A2+/B1 + zeszyt ćwiczeń

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

954/1/2019

JĘZYK NIEMIECKI

 

Marta Torenc

Effekt

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym  i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0. i III.2.)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Effekt Neu.

Język niemiecki. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 1

+ zeszyt ćwiczeń

Anna Kryczyńska-Pham

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

1133/1/2022

PLASTYKA

 

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka.

Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Operon

Plastyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

1054/2019

HISTORIA

 

Robert Śniegocki Poznać przeszłość

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

 

 

Marcin Pawlak, Adam Szweda

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1021/1/2019

 

 

 

 

 

 

Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Nowa Era

1019/1/2019

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Barbara Furman

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres rozszerzony ze zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego

Nowa Era

W centrum uwagi 1.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

Nowa Era

1035/1/2019

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Historia i teraźniejszość zakres podstawowy

Podstawa programowa

Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Izabela Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

(oczekuje na dopuszczenie przez MEiN)

GEOGRAFIA      

 

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii
w zakresie podstawowym
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii

Nowa Era

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

 

 

 

Roman Malarz, Marek Więckowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

983/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii
w zakresie rozszerzonym
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii

Nowa Era

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Nowa Era

973/1/2019

BIOLOGIA 

 

Katarzyna Kłosowska
Program nauczania biologii
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum
Zakres podstawowy
Biologia na czasie

Nowa Era

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,  zakres podstawowy

 

 

 

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1006/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania biologii
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum
Zakres rozszerzony
Biologia na czasie
Program opracowany na podstawie
programu nauczania Urszuli Poziomek
z 2012 roku

Nowa Era

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,  zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/1/2019

CHEMIA     

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia

Nowa Era                    

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

994/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło  

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia

Nowa Era     

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

991/1/2019

FIZYKA

 

Marcin Braun Weronika Śliwa Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy Odkryć fizykę

Nowa Era

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019

Agnieszka Byczuk Krzysztof Byczuk Zuzanna Suwald Stanisław Suwald

Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Zrozumieć fizykę

Nowa Era

Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1

Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era 1002/1/2019

MATEMATYKA

 

Dorota Ponczek

Program nauczania matematyki dla liceum/ technikum

Nowa Era

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Karolina Wej

Nowa Era

988/1/2019

INFORMATYKA

 

Grażyna Koba

Informatyka 1-3. Program nauczania dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy.

Migra

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1. Komputer i aplikacje.

Grażyna Koba, Katarzyna Koba-Gołaszewska

Migra

1142/1/2022

Grażyna Koba

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres rozszerzony.

Migra

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny. Część 1.

Grażyna Koba

Migra

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania

 

Stanisław Żołyński

Fosze

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Jarosław Słoma

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum + zeszyt ćwiczeń

Jarosław Słoma

Nowa Era

960/2019

RELIGIA

 

Z Bogiem w dorosłe życie

AZ-3-01/18

W poszukiwaniu wiary i wolności

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Pod red. ks. prof. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

AZ-31-01/18-RA-3/20

 

Klasa druga

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

JĘZYK POLSKI

 

Oblicza epok Program nauczania języka polskiego liceum ogólnokształcące i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Oblicza epok.  Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Oblicza epok.  Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

 

 

 

 

Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

952/2/2019

 

 

 

 

 

 

952/3/2020

 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

Milada Krajewska, Ewa Piotrowska, Aleksandra Świgoń

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa)

Macmillan Polska

New Password B1+

zeszyt ćwiczeń

 

Lynda Edwards, Marta Rosińska

Macmillan

1131/2/2022

JĘZYK HISZPAŃSKI

Karolina Hadło, Katarzyna Palonka

Program nauczania języka hiszpańskiego Descubre dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Draco

Descubre 2

 

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

Draco

996/2/2019

JĘZYK ROSYJSKI

Renata Broniarz

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum

WSiP

Kak raz. Język rosyjski.

Podręcznik. Liceum i technikum 1

 

Kak raz. Język rosyjski.

Podręcznik. Liceum i technikum 2

Olga Tatarchyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

966/1/2019

 

 

966/2/2020

HISTORIA

 

Robert Śniegocki Poznać przeszłość

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

 

 

 

 

 

Nowa Era

1021/2/2020

 

 

 

 

 

 

Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Paweł Klint

Nowa Era

1019/2/2020

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Barbara Furman

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

W centrum uwagi 2.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

 

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1034/2/2020

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

 

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1039/2020/z1

GEOGRAFIA      

 

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii
w zakresie podstawowym
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii

Nowa Era

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh

 

 

Nowa Era

983/2/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

Program nauczania biologii
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum
Zakres rozszerzony
Biologia na czasie
Program opracowany na podstawie
programu nauczania Urszuli Poziomek
z 2012 roku

Nowa Era

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,  zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/2/2020

CHEMIA     

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia

Nowa Era                    

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

 

 

 

 

 

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

 

 

 

Nowa Era

994/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

994/2/2020

 

 

 

 

 

FIZYKA

 

Marcin Braun Weronika Śliwa Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy Odkryć fizykę

Nowa Era

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era 1001/2/2020

Agnieszka Byczuk Krzysztof Byczuk Zuzanna Suwald Stanisław Suwald

Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Zrozumieć fizykę

Nowa Era

Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2

Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era 1002/2/2020

MATEMATYKA

Dorota Ponczek

Program nauczania matematyki dla liceum/ technikum

Nowa Era

Matematyka 2. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era

988/2/2020

INFORMATYKA

 

Janusz Mazur

Konsultacja Zbigniew Talaga

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Informatyka na czasie

Zakres podstawowy

Nowa Era

Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

990/2/2020

Zbigniew Talaga

Konsultacja

Janusz Mazur

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Informatyka na czasie

Zakres rozszerzony

Nowa Era

Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Maciej Borowiecki

Nowa Era

1037/2/2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania

 

Stanisław Żołyński

Fosze

RELIGIA

 

Z Bogiem w dorosłe życie

AZ-3-01/18

W poszukiwaniu wiary i nadziei

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Pod red. ks. prof. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

AZ-32-01/18-RA-24/21

 

 

Klasa trzecia

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

JĘZYK POLSKI

 

Oblicza epok Program nauczania języka polskiego liceum ogólnokształcące i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Oblicza epok.  Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Oblicza epok.  Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

 

 

Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

952/4/2020

 

 

 

 

952/5/2021

 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

Milada Krajewska, Ewa Piotrowska, Aleksandra Świgoń

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa)

Macmillan Polska

Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Marta Rosińska, Lynda Edwards, Monika Cichmińska

Macmillan

1139/2022

JĘZYK NIEMIECKI

 

Marta Torenc

Effekt

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum i technikum

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Effekt 2

Język niemiecki. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2 + zeszyt ćwiczeń

 

Effekt 3

Język niemiecki. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 3 + zeszyt ćwiczeń

Anna Kryczyńska-Pham

 

 

Anna Kryczyńska-Pham

 

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

937/2/2019

 

937/3/2020

HISTORIA

 

Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska

 

 

 

 

 

Nowa Era

1019/3/2021

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

 

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1039/2020/z1

GEOGRAFIA    

 

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii
w zakresie podstawowym
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii

Nowa Era

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda

 

 

 

Nowa Era

983/3/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

Program nauczania biologii
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum
Zakres rozszerzony
Biologia na czasie
Program opracowany na podstawie
programu nauczania Urszuli Poziomek
z 2012 roku

Nowa Era

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,  zakres rozszerzony

Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski

 

Nowa Era

1010/3/2021

CHEMIA     

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia

Nowa Era                    

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

994/2/2020

 

 

 

 

 

 

 

FIZYKA

 

Marcin Braun Weronika Śliwa Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy Odkryć fizykę

Nowa Era

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era 1001/3/2021

MATEMATYKA

 

Dorota Ponczek

Program nauczania matematyki dla liceum/ technikum

Nowa Era

Matematyka 3. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

988/3/2021

INFORMATYKA

 

Janusz Mazur

Konsultacja Zbigniew Talaga

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Informatyka na czasie

Zakres podstawowy

Nowa Era

Informatyka na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz Wierzbicki

Nowa Era

990/3/2021

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania

 

Stanisław Żołyński

Fosze

RELIGIA

 

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10

W poszukiwaniu miłości społecznej

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Pod red. Ks. Stanisława

Łabendowicza

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

 

 

Klasa czwarta

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

JĘZYK POLSKI

 

Oblicza epok Program nauczania języka polskiego liceum ogólnokształcące i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Oblicza epok.  Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Oblicza epok.  Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk,  Dariusz Trześniowski

 

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk,  Dariusz Trześniowski

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

952/6/2021

 

 

 

952/7/2022? (oczekuje na dopuszczenie przez MEiN)

 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

Milada Krajewska, Ewa Piotrowska, Aleksandra Świgoń

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa)

Macmillan Polska

Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Marta Rosińska, Lynda Edwards, Monika Cichmińska

Macmillan

1139/2022

JĘZYK NIEMIECKI

 

Marta Torenc

Effekt

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum i technikum

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Effekt 3

Język niemiecki. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 3 + zeszyt ćwiczeń

Anna Kryczyńska-Pham

 

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

937/3/2020

HISTORIA

 

Robert Śniegocki Poznać przeszłość

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era

Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak

 

 

 

Nowa Era

1021/3/2022? (oczekuje na dopuszczenie przez MEiN)

 

 

 

 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Barbara Furman

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres rozszerzony ze zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego 

Nowa Era

W centrum uwagi 3.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

 W centrum uwagi 4.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn-Odzioba

 

Lucyna Czechowska, Sławomir Drelich

 

 

Nowa Era

1035/3/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1035/4/2022? (oczekuje na dopuszczenie przez MEiN)

 

 

 

GEOGRAFIA      

 

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii
w zakresie rozszerzonym
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum – Oblicza geografii

Nowa Era

Oblicza geografii 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

 

 

 

Oblicza geografii 4 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski

 

Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh

Nowa Era

973/3/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

973/4/2022

BIOLOGIA 

 

Program nauczania biologii
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum
Zakres rozszerzony
Biologia na czasie
Program opracowany na podstawie
programu nauczania Urszuli Poziomek
z 2012 roku

Nowa Era

Biologia na czasie 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,  zakres rozszerzony

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski

 

Nowa Era

1010/4/2022

MATEMATYKA

 

Dorota Ponczek

Program nauczania matematyki dla liceum/ technikum

Nowa Era

Matematyka 4. Podręcznik dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

971/4/2022

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania

 

Stanisław Żołyński

Fosze

RELIGIA

 

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10

Świadek Chrystusa w rodzinie

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Pod red. Ks. Stanisława

Łabendowicza

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

AZ-43-01/10-RA-3/15

 

Do programów dołączone są aneksy dotyczące kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje