Boże Ciało 2022

Komunikat

Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli

 

Dni 16-17 czerwca 2022 r. 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Lucjan Małek 

Dodatkowe informacje