Komunikat Dyrektora maj 2022

Dyrektor

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli

informuje, że dni

4 - 6 maja oraz 9 maja 2022 roku

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z powodu egzaminów maturalnych.

 

 

Dyrektor Szkoły

Lucjan Małek 

Dodatkowe informacje