Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

 

 

- Całodobowy, 7 dni w tygodniu,

- Dyżur psychologa także posługującego się biegle językiem ukraińskim (możliwa pomoc w języku rosyjskim) 

- Dyżur prawnika - specjalisty ds. cudzoziemców i uchodźców 

 

Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka w poniższym linku

Rzecznik Praw Dziecka

 

 

Dodatkowe informacje