Terminarz konkursu historycznego

Terminarz XI Edycji Konkursu

  1. Zapoznanie uczestników z założeniami Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1918” do  dnia  30 września 2014 r. /szczegółowych informacji nt. zasad i przebiegu Konkursu udziela sekretarz komitetu, którego adres podano poniżej /
  2. Zakwalifikowanie uczestników do eliminacji Konkursu  do dnia 15 października  2014  r.                     
  3. Eliminacje dnia 23  października 2014 r. o godz. 17.00
  4. Powiadomienie uczestników zakwalifikowanych  do finału 31 października 2014  r.
  5. Finał Konkursu 10 listopada 2014 r.

 

Eliminacje 23  października 2014 r. o godz. 17.00

Najpóźniej do 30 września   2014 r.  podane zostaną do wiadomości  założenia konkursu  wraz z terminarzem. Uczestnicy, którzy pragną wziąć udział w konkursie zgłoszą się,  poprzez zalogowanie na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Eliminacje  przeprowadza Komitet  Organizacyjny Konkursu w podanym terminie. Organizatorzy kwalifikują  do finału od 20 do 30 uczestników Uczestnicy eliminacji po zalogowaniu będą rozwiązywać test zawierający  40 pytań, na rozwiązanie  testu uczestnik konkursu będzie miał 60 minut.

Zadania w teście będą miały charakter zamknięty a ocena prac odbywać się będzie elektronicznie. Po rozwiązaniu testu uczestnik otrzyma informacje o wyniku i miejscu rankingowym.  Ostateczne wyniki eliminacji zatwierdza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, podejmuje również ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych odwołań w trakcie tych eliminacji.  Do 31 października 2014 r. Komitet Organizacyjny opublikuje  na stronie  internetowej konkursu listę uczestników zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego (od 20 do 30 w zależności od uzyskanego wyniku). 

 

Dodatkowe informacje