Boże Ciało 2021

Komunikat Dyrektora

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli

 

Dni 3-4 czerwca 2021 r. 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

Dyrektor Szkoły

Lucjan Małek 

Dodatkowe informacje