Powrót do szkoły

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Stalowej Woli od dnia

17 maja 2021 roku

zajęcia w Spolecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli są prowadzone w szkole w formie stacjonarnej z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych określonych w regulaminie.