Zdalne nauczanie do 29.11

Komunikat 

Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli

   

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 4.11.2020 r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli w okresie do

 

 29 listopada 2020 r.

 

organizowane jest kształcenie na odległość.

 

W okresie tym nauczyciele w dalszym ciągu realizują z uczniami podstawę programową z poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego, monitorują ich postępy w nauce oraz realizują zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystając z komunikacji za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz aplikacji Teams.

   

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa

Zdalne

 

 Szkoła będzie czynna w godz. 8.00 - 14.00.

 

 

Dyrektor Szkoły

Lucjan Małek

Dodatkowe informacje