Zdalne nauczanie

Komunikat 

Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.10.2020 r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli w okresie

26 października - 8 listopada 2020 r.

organizowane jest kształcenie na odległość.

W okresie tym nauczyciele realizują z uczniami podstawę programową z poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego, monitorują ich postępy w nauce oraz realizują zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystając z komunikacji za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz aplikacji Discord i aplikacji Teams.

 

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa

zdalne

 

Dyrektor Szkoły

Lucjan Małek

Dodatkowe informacje