Kształcenie na odległość 8-28.06

Komunikat

 Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

 w Stalowej Woli

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w formie stacjonarnej zostaje przedłużone do

 

28 czerwca 2020 r. 

 

W okresie tym kontynuujemy w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach, tzn. za pomocą poczty elektronicznej oraz aplikacji Discord. 

 

W okresie do 26 czerwca szkoła organizuje konsultacje dla uczniów. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielami. 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Lucjan Małek