Kształcenie na odległość, egzamin maturalny

Komunikat

 Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

 w Stalowej Woli

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w formie stacjonarnej zostaje przedłużone do

 

24 maja 2020 r. 

 

W okresie tym kontynuujemy w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach, tzn. za pomocą poczty elektronicznej oraz aplikacji Discord. 

 

Egzamin maturalny w części pisemnej odbędzie się w dniach

 8 - 29 czerwca 2020 r. 

Odwołane zostają egzaminy ustne. 

 

Harmonogram egzaminów dla absolwentów :

8 czerwca 9.00 - język polski (poziom podstawowy) 

8 czerwca 14.00 - język polski (poziom rozszerzony) 

9 czerwca 9.00 - matematyka (poziom podstawowy) 

10 czerwca 9.00 - język angielski (poziom podstawowy) 

10 czerwca 14.00 - język angielski (poziom rozszerzony) 

16 czerwca 14.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 

19 czerwca 9.00 - geografia (poziom rozszerzony) 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Lucjan Małek 

Dodatkowe informacje