Kształcenie na odległość

Komunikat 

Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03. 2020 r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli w okresie

25 marca - 10 kwietnia 2020 r.

kontynuowane jest kształcenie na odległość.

W okresie tym nauczyciele realizują z uczniami podstawę programową z poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego, monitorują ich postępy w nauce oraz realizują zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystając z komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

Dla każdego z oddziałów klasowych utworzona została odrębna skrzynka mailowa, na której nauczyciele systematycznie udostępniają uczniom materiały i przekazują swoje zalecenia. 

Uczniowie zobligowani są do nauki zgodnie ze wskazówkami nauczycieli i przekazywania im efektów swojej pracy. 

 

Dyrektor Szkoły 

Lucjan Małek 

Dodatkowe informacje