Regulamin konkursu historycznego 2014/2015

XI  Edycja  Konkursu

„Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1918”

pod patronatem

Prezydenta Stalowej Woli Andrzeja Szlęzaka .

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest  popularyzacja i upowszechnienie historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozbiorów i historii najnowszej oraz kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani którzy nie są historykami, studentami historii lub nauczycielami historii.  Od uczestników konkursu wymagać będziemy znajomości historii Polski w latach 1795-1918.  

Tematyka konkursu:    

Zakres chronologiczny:  od 1795 roku do 1918 roku

Problematyka :

-    udział Polaków w wojnach napoleońskich,

-    przyczyny ,  przebieg i skutki Powstania Listopadowego,

-    ziemie polskie w okresie „Wiosny Ludów”,

-    udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów,

-    przyczyny , przebieg i skutki Powstania Styczniowego,

-    walka Polaków z rusyfikacją i germanizacją, 

-    orientacje polityczne Polaków w przededniu I wojny światowej,

-    organizacje polityczne i paramilitarne działające na ziemiach polskich w przededniu I wojny światowej,

-    polskie formacje wojskowe walczące podczas I wojny światowej. 

-    stosunek mocarstw do sprawy polskiej w czasie  I wojny światowej,

-    lokalne ośrodki władzy działające na ziemiach polskich w ostatnich miesiącach 1918 roku,

 

Terminarz XI Edycji Konkursu

  1. Zapoznanie uczestników z założeniami Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1918” do  dnia  30 września 2014 r. /szczegółowych informacji nt. zasad i przebiegu Konkursu udziela sekretarz komitetu, którego adres podano poniżej /
  2. Zakwalifikowanie uczestników do eliminacji Konkursu  do dnia 15 października  2014  r.                     
  3. Eliminacje dnia 23  października 2014 r. o godz. 17.00
  4. Powiadomienie uczestników zakwalifikowanych  do finału 31 października 2014  r.
  5. Finał Konkursu 10 listopada 2014 r.

 

Eliminacje 23  października 2014 r. o godz. 17.00

Najpóźniej do 30 września   2014 r.  podane zostaną do wiadomości  założenia konkursu  wraz z terminarzem. Uczestnicy, którzy pragną wziąć udział w konkursie zgłoszą się,  poprzez zalogowanie na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Eliminacje  przeprowadza Komitet  Organizacyjny Konkursu w podanym terminie. Organizatorzy kwalifikują  do finału od 20 do 30 uczestników Uczestnicy eliminacji po zalogowaniu będą rozwiązywać test zawierający  40 pytań, na rozwiązanie  testu uczestnik konkursu będzie miał 60 minut.

Zadania w teście będą miały charakter zamknięty a ocena prac odbywać się będzie elektronicznie. Po rozwiązaniu testu uczestnik otrzyma informacje o wyniku i miejscu rankingowym.  Ostateczne wyniki eliminacji zatwierdza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, podejmuje również ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych odwołań w trakcie tych eliminacji.  Do 31 października 2014 r. Komitet Organizacyjny opublikuje  na stronie  internetowej konkursu listę uczestników zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego (od 20 do 30 w zależności od uzyskanego wyniku). 

 

 

Finał konkursu 10 listopada 2014 r.

Finał konkursu zostanie przeprowadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Stalowej Woli i odbędzie się w dwóch etapach:

I etap eliminacji, który polegać  będzie na rozwiązaniu testu zamkniętego składającego się z 40 pytań, na rozwiązanie którego finaliści będą mieli 60 minut. 

II etap finału ustnego, do którego zostanie zakwalifikowanych 6 uczestników którzy w eliminacjach uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

W finale zawodnicy będą odpowiadać na pytania  w 6 turach, przed publicznością. Odpowiedzialni za przygotowanie pytań są organizatorzy konkursu.  Na podstawie wyników finału jury ustala kolejność lokat. Dla finalistów organizatorzy przewidzieli nagrody książkowe i nagrody pieniężne.

 

Od uczestników konkursu organizatorzy wymagają znajomości :

  • Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek „Historia oręża polskiego 1795-1939” Warszawa 1984. (książka z serii Biblioteka Wiedzy Historycznej

Wybitnych dzieł malarskich o tematyce historycznej:  Juliusza, Wojciecha i  Jerzego  Kossaków. 

Filmów :  Andrzeja Wajda „Popioły”,  Juliusz Machulski „Szwadron”

 

Nagrody :

Organizatorzy przewidzieli dla uczestników finału nagrody książkowe  zaś dla zwycięzców etapu ustnego nagrody  finansowe w wysokości :

I miejsce    1000zł 

II  miejsce   500zł

III  miejsca  400zł 

IV  miejsca  300zł 

V  miejsca   200zł 

VI  miejsca  100zł 

Organizatorzy Konkursu :

Gmina Stalowa  Wola,     Stowarzyszenie Polskiej Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego w Stalowej Woli ,      Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli,     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,    Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,    Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 

Andrzej Szlęzak  - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Lucjan Małek – Inicjator, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu –odpowiedzialny za stronę organizacyjną i merytoryczną konkursu -  Społeczne LO Stalowa Wola

Aleksander Szczęch – strona organizacyjna konkursu – Stowarzyszenie Polskiej Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego

Tadeusz Zych  - strona merytoryczna konkursu, Muzeum Historyczne  Miasta Tarnobrzega

Marek Wiatrowicz - strona merytoryczna konkursu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Jacek Kulasa  - strona internetowa konkursu   -    Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

w  Rzeszowie

Barbara Małek– strona merytoryczna konkursu - Samorządowe LO Stalowa Wola

Jerzy Pawełek – strona organizacyjna konkursu – kolekcjoner

Komitet Organizacyjny Konkursu Historycznego

 „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”

przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

 w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 27 

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 813-67-25 tel. kom. 669 917 669 

Informacje o konkursie można uzyskać na stronach internetowych: WWW.moodle2.pcen.pl oraz stronach internetowych organizatorów

Dodatkowe informacje