Nauczyciele SLO

 

mgr Lucjan Małek

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli

 

 

mgr Lucjan Małek - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i historii i społeczeństwa

mgr Barbara Małek - nauczyciel historii

mgr Lidia Wasyl - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne 

mgr Alina Peszt - nauczyciel języka polskiego

mgr Barbara Surma - nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Budkowska - nauczyciel języka polskiego, zajęcia logopedyczne 

mgr Alina Olszówka - nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego

mgr Łukasz Gorczyca - nauczyciel języka angielskiego 

dr Magdalena Bąk - nauczyciel języka hiszpańskiego 

mgr Dorota  Witaszek - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agnieszka Gancarz - nauczyciel matematyki

mgr Justyna Skakuj - nauczyciel matematyki i fizyki 

mgr inż. Monika Golec - nauczyciel biologii i chemii

mgr Lidia Ołowiak - nauczyciel geografii

mgr Paweł Głaz - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Mateusz Zybura - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i informatyki 

mgr Mateusz Skórczyński - nauczyciel informatyki

mgr Witold Muszyński - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Bielecki - nauczyciel religii

mgr Elżbieta Rychlak - nauczyciel plastyki

mgr Radosław Skakuj - pedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Aleksandra Kołodziejczyk - pedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Magdalena Dąborowska-Dąbek - pedagog, zajęcia rewalidacyjne 

mgr Dominika Dąbek - pedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Kapała - pedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Marta Dziewulska - psycholog

mgr Małgorzata Lesiczka - psycholog

mgr Sylwia Wojdyła - logopeda

mgr Anna Haduch - doradca zawodowy, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

pracownicy niepedagogiczni:

sekretarz szkoły - mgr Edyta Pryciak

woźny - Artur Kułaczkowski

 

 

Dodatkowe informacje